Kayıt Ol

Şifremi Unuttum
+90 (543) 327 07 10

Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 - KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin,  TÜKETİCİ'ye, www.ultratdk.com uzantılı internet sitesinin, hizmetle ilgili linkinden elektronik ortamda rezervasyonunu veya satışını yaptığı hizmetin ifası ile ilgili olarak TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
Sözleşme konusu hizmet; tüketicinin, internet sitesi üzerinde katılım formu doldurduğu /rezervasyon yaptırdığı/ satın aldığı hizmettir. 
Söz konusu hizmet bedeli, hizmetin tanıtımının yapıldığı linkte yer almakta olup bu bedele KDV dâhil değildir.
Tüketici, 24 saat önceden yazılı olarak talep etmek koşuluyla ve hizmet süresince geçerli olacak şekilde, belli bir ücret karşılığında,  Exstreme Doğa Sporları Sigortası talep edebilecektir. Söz konusu yazılı talep, rezervasyon formu kutucuğu işaretlenerek yapılabileceği gibi rezervasyon@ultratdk.com adlı mail adresine talep yollanarak da yapılabilecektir. 
MADDE 2-GENEL HÜKÜMLER:
TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
MADDE 3 - İPTAL – DEVİR
ACENTE, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı, geziyi son ana kadar iptal veya tehir edebilir. Bu durumda TÜKETİCİ'nin tazminat hakkı yoktur. 
TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 7 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.  ANCAK, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, hizmetin ifasına başlanan sözleşmelerde, tüketici bu hakkını hizmet ifasına başlanmadan 24 saat önce bildirmek zorundadır. Cayma hakkını süresinde kullanan tüketiciye,  ödediği bedelin tamamı iade edilir sadece rezervasyon yaptırmışsa da her hangi bir bedel talep edilmez. 
ACENTE gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları, hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında ACENTE' hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. 
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER:
Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. 
2- TÜKETİCİ, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını, organizasyonda bir sorun yaşanması halinde bu kişilerin çözümüne uyacağını, aksi halde yani kendi başına hareket etmesi halinde ise tüm sorumluluğun kendisinde olacağını kabul ve beyan eder.
3- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan TÜKETİCİ(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 
4- Tüketici, tur liderinin ve tur katılımcılarının tur boyunca fotoğrafını veya video çekmesini kabul eder ve yayınlanmasına izin verir.

5- Tüketici; psikolojik, fiziksel ve diğer tüm hususlarda bu etkinliğe katılmak için uygun olduğumu beyan ve kabul ederim.
MADDE5- YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde, Antalya Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir.